Ziekte is onlosmakelijk verbonden met kwaliteit van leven

Organisatieopstellingen in de zorg

Momenteel volg ik met veel leergierigheid de opleiding “Systeem Dynamiek in organisaties” waarin we werken met organisatieopstellingen. Een opstelling – die betrekking had op een zorgorganisatie – is mij zeer bijgebleven omdat het mijn visie op zorg als manager & adviseur heeft beïnvloed.

Wat gebeurde er? In de opstelling werd zichtbaar dat de representanten voor de cliënten en verwanten zich ‘niet helemaal en gehoord’ voelde. Dit verraste de manager, aangezien de betrokkenheid van team en management juist binnen deze doelgroep zeer hoog was. De oorzaak werd gevonden in het buitensluiten van ‘ziekte en beperkingen’ in het systeem. Het leidend principe van de organisatie was cliënten te ondersteunen vanuit hun mogelijkheden. Een krachtig en diepgeworteld principe, echter met een ongewild bij-effect.

Vragen die bij mij boven kwamen: Hoeveel ruimte is er voor ziekte of beperking van de cliënt als een zorgorganisatie een focus heeft op diens mogelijkheden? Hoe gaan wij dan om met thema’s als rouw over het verlies van functionaliteiten en acceptatie van ziekte en zorgafhankelijkheid? De associatie met een tekening kwam naar boven. Afhankelijk van het perspectief neem je een jonge dame dan wel een oude vrouw waar. Het is niet mogelijk om beide vrouwen tegelijkertijd te zien. De vrouwen kunnen Systeemdynamiek in zorgorganisaties Ieke Wagemakers Pulsechter ook niet zonder elkaar bestaan; zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Afgelopen decennia heeft er – een omslag plaatsgevonden in onze visie op zorg. We hebben afscheid genomen van het medisch model, waarbij ‘de patiënt’ gediagnosticeerd en geïdentificeerd werd vanuit zijn ziekte, aandoening of beperking. Tegenwoordig staat kwaliteit van leven centraal en is de opvatting ‘de mens is niet zijn ziekte’ algemeen aanvaard. Het zorgleefplan is het hulpmiddel om ‘de mens achter de cliënt’ te leren kennen vanuit wensen en mogelijkheden van de cliënt. Lopen wij door deze verschuiving het risico dat we de impact van ziekte en beperkingen buiten het leven sluiten?

Het BNN-programma “Je zal het maar hebben….” geeft een frisse blik op het omgaan met ziekte en beperkingen. Zichtbaar is dat de jongeren véél meer zijn dan dat wat ze hebben. De levenslust en het lef spat van het scherm af als zij tonen hoe zij dagelijks omgaan met hun ziekte of beperking. Soms wordt geen enkele uitdaging uit de weg gegaan. Wat in de serie zichtbaar wordt is dat de jongeren zich bewust zijn dat zij onlosmakelijk verbondenheid zijn met hun ziekte of beperking. In deze erkenning wordt naast hun kracht ook hun kwetsbaarheid zichtbaar.

Yin_Yang Systeemdynamiek in organisaties ieke Wagemakers PulsIn mijn ogen doen zorgorganisaties er goed aan om naast wensen en mogelijkheden van de cliënt meer ruimte te geven aan de (consequenties) van ziekte of beperkingen. Zorgmedewerkers kunnen dan in hun contact met de cliënt en zijn naasten ook aandacht hebben voor het verlies van functies en de impact hiervan op hun kwaliteit van leven. De kans is dat cliënten (en hun verwanten) zich juist méér gehoord en gezien voelen. Een benadering die kijkt naar de mens als ‘geheel’, vergelijkbaar met Yin Yang dat staat voor ‘alles wat er is en niet is’, waarbij de polen tegengesteld en ook aanvullend aan elkaar zijn.

Ik ben benieuwd wat in uw organisatie het leidend principe rondom zorg is? Laat u het mij weten?

Meer weten?

Wilt u meer weten over systeemdynamiek in uw organisatie? Neemt u dan vrijblijvend contact op met mij:

ieke rondIeke Wagemakers

Interim Manager en Adviseur

T: 06 53 89 77 68

E: i.wagemakers@puls.nl

Linkedin-icon 256x256Twitter_icon 256x256

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *