De ZZP-monitor is geschiedenis; wordt de nieuwe norm 1 fte per bewoner?

Met het kwaliteitskader en de ontwikkelingen rondom een kwalitatieve en kwantitatieve personeelssamenstelling is voor veel zorginstellingen het fundament onder de personele begroting en inzet weggeslagen. Gelukkig maar want de ZZP-monitor is echt niet meer realistisch en niet meer van deze tijd!

In 1991 kwam ik als interim-manager voor het eerst in aanraking met de verpleeghuiszorg. Ik weet nog als de dag van gisteren dat de zorgmedewerkers echt keihard werkten en zo ongeveer hun hele dienst bezig waren met wassen, scheren, toiletteren, eten, drinken et cetera. Aandacht voor de daginvulling en welzijn was er wel maar was groeps- en huiskamergericht en (wetend wat ik nu weet) slechts heel beperkt mogelijk. Alleen de activiteitenbegeleider deed wat spelletjes of las voor in de huiskamer. Wat ik hier beschrijf, gold voor 98% van de verpleeghuisinstellingen.

De gangbare norm voor de inzet van personeel lag zo tussen de 0,65 en 0,7 fte (per bed). Sommige organisaties wat ruimer en anderen wat krapper. In die tijd was deze formatie net genoeg om te voorzien in de ADL-zorg waar ik eerder over sprak. Een veel gehoorde klacht van het management was, dat er geen rekening werd gehouden met de (ook destijds al) steeds zwaardere en complexere zorgvraag van de verpleeghuisbewoner.

Introductie zzp’s

Met de introductie van zzp’s kwam er een instrument beschikbaar om de personele inzet te koppelen aan de zorgzwaarte. De zzp’s zijn echter budgetneutraal ingevoerd en daar zit volgens mij een ernstige systeemfout in het denken. Ten tijde van de ontwikkeling van de nieuwe financieringswijze zaten we nog aan het begin van de veranderende visie op zorg. De vier domeinen stonden nog in de kinderschoenen en waren zelfs nog lang niet in alle zorginstellingen gangbaar. Het gevolg hiervan is dat we nu (dus zo’n kleine 20 jaar later) nog steeds dezelfde hoeveelheid fte’s koppelen aan bijvoorbeeld een cliënt met een zzp 5 als kort na de invoering van de zorgzwaartebekostiging. Deze was destijds toereikend om in de ADL-zorg te voorzien, maar is nu zeker niet voldoende om aan alle eisen en normen die er na de invoering van de zorgzwaartebekostiging bij zijn gekomen te voldoen.

Hugo Borst

Met dank aan o.a. Hugo Borst is Nederland zich bewust geworden van de ernstige tekortkomingen in onze zorg aan intramuraal wonende ouderen. Goede ADL-zorg en behandeling worden minimaal geacht en de eisen van het kwaliteitskader gelden als de nieuwe norm. Steeds vaker hoor ik dat de toekomstige norm weleens 1 fte op één bed zou kunnen worden. Dat natuurlijk wel met een zekere mate van gedifferentieerdheid en nuancering. Dit betekent een personeelsuitbreiding op een unit van 3 maal 8 bewoners grofweg een uitbreiding van 24 maal 0,3 fte ofwel 7,2 fte. Ik ben benieuwd hoe we dit gaan bekostigen. En waar gaan we al die nieuwe medewerkers vandaan halen?

1 gedachte over “De ZZP-monitor is geschiedenis; wordt de nieuwe norm 1 fte per bewoner?

 • Inderdaad speelt hier de issue rondom het bekostingsvraagstuk.
  Want dat de kwaliteit van zorgverlening in diverse sectoren onder de maat is was al duidelijk.
  Structurele toekenning van extra budget is geen overheidsbeleid, de oplossing zal vooral vanuit de sector zelf moeten komen wat vraagt om innovatiekracht en veranderbereidheid. Procesoprimalisatie, oplossingen aangereikt vanaf de werkvloer die leiden tot betere kwaliteit, minder interne regeltjes en controles en uiteindelijk tot doelmatigheid.
  Een cultuurverandering waar vertrouwen in professionele zorgverleners voorop staat (resultaatafspraken ten koste van beheersing).
  Dat dit ten koste gaat van de vaak grote overhead uitgaven binnen de sectoren (afname directieve management) is wel duidelijk.
  Maar de extra energie die dit bij teams op de werkvloer geeft
  Leidt onherroepelijk tot beter welzijn van cliënt en haar begeleiders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *